Ændringer i overenskomst 2018

Ultra kort er her hvilke ændringer er der i OK 2018 i forhold til OK2015:

Kapitel 1 Overenskomstens område:

 • §1 Overenskomstens område: ingen ændringer

Kapitel 2 Tjeneste:

 • §2 Tjenestested: ingen ændringer
 • §3 Tildeling af tjeneste: ingen ændringer
 • §4 Uniform: ingen ændringer
 • §5 Sygdom: ingen ændringer
 • §6 Udstationering: ordene friweekend og halve weekend udgår
 • §7 Hotel og forplejning: ingen ændringer
 • §8 Omkostninger ved opretholdelse af certifikat/attestation m.m.: ingen ændringer
 • §9 Afskedigelser, udnævnelser og degradering, baseflytning og udstationering: ingen ændringer
 • §10 Vilkår ved anden tjeneste end flyvetjeneste: ingen ændringer
 • §11 Tildeling af tjeneste af vordende fædre: ingen ændringer
 • §12 Deltidsbeskæftigelse – generelle regler: al ordlyd som har med variabel arbejdstid udgår
 • §13 Deltidsmodeller: der findes fremadrettet kun 24%, 60% og 80%. CA’er som er på 50% fortsætter på deres kontrakt men ingen andre kan komme på ordningen.

Der arbejdes 5-3-5-4 med henholdsvis 4 eller 2 DF (deltidsfridage) som placeres sammenhængende mellem de 4 faste eller anden kendt frihed. VF dage placeres frit mellem faste dog sammenhængende.

 • §14 Orlov: ingen ændringer

Kapitel 3 Løn og pension:

 • §15 Lønfastsættelse: Startløn på kr. 22.000,- indføres i OK ellers ingen ændringer
 • §16 Grundlønstillæg: Ordlyden om fritagelse udgår (medarbejdere som ikke trækkes i løn for måltider)
 • §17 Underbemanding: Denne § udgår da der fremadrettet altid er minimum crew på alle flyvninger (3 på B-700 og 4 på B-800) (kompensation i løntillæg + 1 feriedag)
 • §18 Løntillæg:  ændringer:

CC’er med min. 5 års virke i funktion modtager et tillæg på DKK 2.400,- som lønreguleres første gang 01.01.18

CA+ tillæg reguleres til DKK 506,25 pr. 01.01.18

In-charge tillæg reguleres til DKK 153,90 pr. 01.01.18

Alle kabineansatte med min. 12 mdr. ansættelse i JT modtager et løntillæg pr. DKK 1.500,-. Tillægget stiger til DKK 2.000,- 01.01.19. (som kompensation for minimum crew)

Alle faste tillæg er pensionsberettiget.

 • §19 Salg af fridage: ænders til 18,7 grundet nyt antal af fridage pr. måned

Dvs. fuldtidsansatte = 1/18,7 + 100% af 1/18,7

Detidsansatte:     80% = 1/18,7 + 80% af 1/18,7                               60% = 1/18,7 + 60% af 18,7

Derud over ændres/fjernes ordlyd vedr. variabelt arbejdssystem

 • §20 Beregning af løn for brudte måneder:

Beregning ændres til 18,7 grundet nyt antal fridage pr. måned.

 • §21 Pension: ingen ændringer
 • §22 Løn til savnede kabinemedarbejdere: ingen ændringer

Kapitel 4 Arbejdstid:

 • §23 Schedule: ændres til:

Skal altid kendes minimum 14 dage frem og udgives med 14 dage af gangen.

 • §24 Flytning mellem variabelt og fast system: udgår da der ikke findes variabelt system
 • §25 Arbejdstid

5-3-5-4 system, hvor de 3 VF dage kan flyttes 2 dage til hver side.

Der indføres 8 fleksible perioder hvor de 4 faste ligger fast, dog er der kun 2 VF dag som kan placeres frit men skal være sammenhængende. Der kan ikke ligge 2 fleksible perioder i forlængelse af hinanden. De fleksible perioder offentliggøres først ved schedule udgivelse og blokerer derfor ikke længere for feriebiddingen.

Medarbejder under træning arbejder variabelt til efter final line check.

JT kan skifte scheduleringsgruppe max. 1 gang årligt med varsel på 90 dage (undtagelse er udnævnelse, deltidsansættelse, skift af base)

Ellers ingen ændringer

 • §26 Samarbejde om optimering og fastansættelse af principper for schedulering: ingen ændringer
 • §27 Standby tjeneste: ordlyd om variabel arbejdstid/friweekend udgår og faste fridage indføres. Ellers ingen ændringer
 • §28 Kontakt til medarbejderen: Ingen ændringer
 • §29 – §46 Fridage: udgår da det omhandler det variable system.

Kapitel 5 ferie og anden frihed:

 • §47 Ferie: Krav på 25 feriedag (1 ekstra som kompensation for minimum crew). Derud over fjernes al ordlyd om variabelt system og fast system (12-4)
 • §48 Overførsel af ferie: ingen ændringer
 • §49 Ferietillæg ved fratræden: ingen ændringer
 • §50 Barnets første sygedag: ingen ændringer
 • §51 Barnets hospitalsindlæggelse: inden ændringer

Kapitel 6: Samarbejde mellem overenskomstparterne: ingen ændringer

Kapitel 7: Øvrige bestemmelser: ingen ændringer bortset fra:

Dato for overenskomsten rettes til 01.01.18 – 31.12.20.

4 thoughts on “Ændringer i overenskomst 2018

Skriv et svar