Kontingent, satser og betaling

Jet Time Cabin Union – i daglig tale “JCU” er fagforeningen som organiserer kabinepersonalet i Jet Time A/S. Vi har stor tilslutning, faktisk er omkring 85% af kabinepersonalet medlem hos os.

Kontingent pr. 1. januar 2019:
Fuldtid: DKK 265,-
Deltid, 80%: DKK 212,-
Deltid, 60%: DKK 159,-
Freelance/Orlov: DKK 75,-

Betaling af kontingent via lønnen;

Du skriver en mail til HR@jet-time.dk hvor du beder om at få tilsendt en samtykkeerklæring.

Den giver Jet Time lov til at trække kontingent direkte fra din løn. Samtykke erklæringen underskrives med e-signatur.

Senest frist for dig skal ske den 15. i den måned der trækkes fra første gang, hvis Jet Time skal nå at få kontingent trækket med i den pågældende måneds lønkørsel.

Du har til enhver tid lov til at tilbagekalde samtykket ( via HR@jet-time.dk), hvorefter Jet Time ikke har lovhjemmel til at trække dit kontingent i din løn.

Jet Time har mulighed for at trække kontingent begyndende 1/10  2019, hvis Jet Time modtager din e-mail inden 15/10.

Så hvis du fremover ønsker at dit kontingent igen kan trækkes via lønnen, så send en mail til HR@jet-time.dk, som beskrevet ovenfor.

Betaling af kontingent via fast bank overførsel;

Opret en fast overførsel til den 1. i hver måned via din netbank til konto nummer: 1685 3223880257

Skriv din trebogsstavskode på, så vi har mulighed for at registrere dig korrekt.

Melder du dig ind i Jet Time Cabin Union mens du er på skole i Jet Time A/S, betaler du først kontingent efter 3 måneders ansættelse. Eneste krav du skal opfylde herfor er, at du melder dig ind inden du slutter på skole.

Meld dig ind ved at ringe til +45 28782998 eller skriv en mail til post@jettimecu.dk.